RDmes

Enginyeria i manteniment. Renovables i eficiència energètica.

Som una empresa tecnològica creada el 2006 per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech amb l’objectiu central d’esdevenir un proveïdor de solucions tecnòlogies de referència en el camp de les energies renovables i eficiència energètica.

La tecnologia i processos involucrats en el nostre camp evolucionaran de forma dràstica durant els pròxims anys en base a la implementació de dissenys basats en enginyeria intel.ligent i noves tecnologies. RDmes s’ha fixat com a missió acostar al màxim els nous desenvolupaments al mercat, proposant solucions basades en dos conceptes fonamentals: mínim cost i màxima simplicitat d’ús.

Com a canal principal de transferència tecnològica, hem creat la plataforma en el núvol OmniluS®. La nostra forta aposta per al desenvolupament ens permet una millora contínua de la plataforma oferint un creixent nombre d’aplicacions tècniques gratuïtes per donar suport al dimensionament, instal.lació i manteniment de sistemes que fan ús d’energies renovables.

Enginyeria i manteniment

RDmes opera també com a enginyeria i empresa d’operacions i manteniment de sistemes renovables. Aquest contacte directe amb el mercat i l’usuari final permet una ràpida validació i consolidació de la tecnologia. El profund coneixament i grau d’especialització conjuntament amb l´ús intensiu de la nostra plataforma OmniluS® i els nostres dispositius SeYe® ens està permetent posicionar-nos al mercat per se capaços d’oferir la millor relació qualitat-preu.


Instal·lacions

Fem projectes d'instal·lacions de sistemes d'energia solar tèrmica i fotovoltaica així com la seva execució. A continuació es mostra una petita selecció d'alguns dels projectes que hem realitzat:

Solar tèrmica
Fotovoltaica

Manteniment

Actualment, els serveis de manteniment que oferim, principalment, són d'instal·lacions de sistemes solars tèrmics i fotovoltaics, aigües grises i baixa tensió.

Alhora, oferim el control a distància d'aquest tipus de sistemes e instal·lacions, així com d'altres gràcies als nostres dispositius SeYe®

A destacar, els serveis de mantenimient de:

   Solar tèrmica

Manteniment preventiu del sistema solar tèrmic per a producció d’aigua calenta sanitària.

 • Comptador solar intel·ligent gratuït.
 • Posada en marxa gratuïta.
 • Auditoria gratuïta i sense compromís.
 • Compliment dels requeriments normatius.
 • Mà d'obra gratuïta en correctius.
   Baixa tensió

Manteniment del quadre de baixa tensió de comunitats de veïns i parquings.

 • Compliment de normativa.
 • Auditoria energética gratuïta.
 • Propostes d'accions d'estalvi.
 • Mà d'obra gratuïta en correctius.
   Baixa tensió +

Gestió integral de la baixa tensió en comunitats de veïns i parquings.

 • Manteniment baixa tensió segons normativa.
 • Auditoria energètica gratuïta.
 • Aplicació d'accions per a l'estalvi.
 • Projecte de legalització.
 • Manteniment de lluminària incloent reposició.
 • Substitució de lluminària per leds inclosa.
 • Mà d'obra gratuïta en correctius.

Per conèixer tots els nostres plants de manteniment amb detall, sis plau, contacti amb nosaltres.


Omnilus®

Omnilus® és una plataforma web d'aplicacions per a instal·ladors, tècnics, arquitectes i enginyers on, mitjançant qüestionaris simples, es poden realitzar càlculs d'ombres per instal·lacions de solar tèrmica i fotovoltaica.

També permet obtenir les dades meteorològiques per tot un any (amb periodicitat mensual) donada una ubicació.


SeYe®

SeYe® és un dispositiu que permet el monitoratge remot d'instal·lacions de sistemes de solar tèrmica, fotovoltaica i aigües grises, així com el control de temperatures crítiques.

En el cas de sistema de producció solar, compta els kWh produïts, l'estalvi econòmic i la reducció en emissions equivalents de CO2, i a la vegada genera alertes de disfunció de la instal·lació per tal que les empreses de manteniment puguin actuar eficientment.

Amb el mateix criteri, en el cas d'instal·lacions d'aigües grises, compta els litres consumits de xarxa, el litres consumits del sistema d'aigües grises i l'estalvi econòmic. A la vegada, genera alertes de disfunció de la instal·lació (detecció de fuites).

Pel que fa a la monitoratge de temperatura, el dispositiu monitòria la temperatura constantment i genera alertes de disfunció si la temperatura de la instal·lació no és l'adient (ex: per control de la legionel·la).

A més de les alertes de disfunció, que són de caràcter horari, també és genera informes de caràcter diari i mensual. La informe diària conté un resum de les alertes produïdes al sistema monitorat en un marc de temps de 24 hores i, l'informe mensual, conté dades respecte a la producció del sistema (historic de producció mensual en el marc d'un any, estalvis i reducció d'emissiones).

Tota la informació generada a partir de les dades recollides pel dispositiu és accessible mitjançant a la plataforma web associada al SeYe®.


Contacte

Polígon industrial Can Farcan.
Ctra. de Montcada 750. Edif. Profitex II, 1º-4ª 08227 Terrassa. Barcelona
(+34) 695 510 881


google maps embedded api