Especialistes en energia solar|-|El millor servei al millor preu|-|Especialistes en eficiència energètica

Solar tèrmica

Manteniment preventiu del sistema solar tèrmic per a producció d’aigua calenta sanitària.

  • Compliment dels requeriments normatius
  • Mà d'obra gratuïta en correctius

Baixa tensió

Manteniment del quadre de baixa tensió de comunitats de veïns i parquings.

  • Compliment de normativa
  • Mà d'obra gratuïta en correctius

Baixa tensió +

Gestió integral de la baixa tensió en comunitats de veïns i parquings.

  • Manteniment baixa tensió segons normativa
  • Mà d'obra gratuïta en correctius
Agència de l’energia de Barcelona
Ajuntament de Terrassa
Col.legi oficial d’enginyers industrials de Catalunya
Prevenció de riscos i formació
Registre d’agents de seguretat de Catalunya
Registre d’empreses acreditades sector de la construcció
Spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech