Energia intel.ligent

Política de privacitat

RDmes, com a gestionador de fitxers, li informa que:

Totes les dades personals sol.licitades, es guardaran en un fitxer amb la tasca principal de gestionar l’accés als nostres serveis. Per tal d’aconseguir-ho, en el moment de registrar un usuario nou o modificar les teves pròpies dades, s’han de complementar tots els camps marcats com a obligatoris.

RDmes garanteix la possibilitat per a cada individu d’accedir, corregir, cancelar i modificar la informació relacionada amb les seves dades personals en les nostres oficines.

Responsabilitats

Sempre que la llei ho permeti, RDmes no es responsabilitzarà de possibles pèrdues econòmiques o d’informació, o de qualsevol dany directo o indirecte que es pugui derivar de l’ús dels nostres serveis o productes.

D’acord amb la llei, la responsabilitat total d’RDmes, per a qualsevol demanda en el marc d’aquestes condicions, incloent garanties implicades, quederà limitada econòmicament a la quantitat que ens hagis abonat per a utilitzar els nostres serveis o productes (o, si ho prefereixes, a proveir-te de nou els nostres serveis o productes).

En tots els casos, RDmes, no serà responsable de cap pèrdua ni dany que no pugui ser previsible en termes raonables.

Litigis

Abans d’actuar contra RDmes, òbviament, s’haura de formular reclamació per vía administrativa tal i com estableixent els articles 120 i següents de la llei de Règim Jurídic de les Administracions Públics i del procediment administratiu comú.

Acceptant aquestes condicions, acceptes renunciar al foro judicial que et correspongui i expressament et sotmets a dirigir qualsevol qüestió judicial que pugui sorgi de la seva interpretació a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Sobre aquestes condicions

RDmes pot modificar aquestes condicions o qualsevol altra condició addicional que pugui aplicar-se als nostres Serveis per a, per exemple, reflexar canvis de la llei o canvis en els nostres Serveis. Ha de revisar aquestes condicions de forma regular. En aquesta página anirem informant de les modificacions i condicions addicionals aplicables als nostres serveis. Els canvis no seran aplicables de forma retroactivia i seran efectius a partir de catorze dies a comptar des del moment que siguin comunicats en aquesta pàgina. De totes maneres, canvis que afectin noves funcionalitats dels nostres Serveis o canvis incorporats per raons legals, tindran efectes immediats. Si no estas d’acord amb les condicions modificades dels nostres Serveis, hauràs de deixar d’utilitzar-lo.

Si hi ha un conflicte entre aquestes condiciones i les condicions addicionals, prevaldran les condicions addicionals.

Aquestes conodicions regulen la relació entre tu i RDmes. No estableixen cap tipus de dret beneficiari a altres terceres parts.

Si no compleixes amb aquestes condicions, i no prenem mesures de forma immediata, això no significa que renunciem als nostres possibles drets (com emprendre accions futures).

Si resulta que una condició particular no es aplicable, això no afectarà a cap altra condició.

Per a informació sobre com contactar amb RDmes, si us plau visiti la nostra pàgina de contacte a www.rdmes.com